Energimyndigheten byter telefonilösning

Energimyndigheten har från och med idag bytt telefonilösning.

Den största förändringen för dig som ringer är att vi har infört ett meny-val för att göra det enklare för dig som ringer att bli kopplad till rätt funktion.

Du når oss som vanligt på telefonnummer 016-544 20 00.