Energimyndigheten medlem i AIB

Organisationen Association of Issuing Bodies, AIB, beslutade på sitt möte den 9 juni att bevilja Energimyndigheten medlemskap. Det innebär att Energimyndigheten ges rätt att tilldela ursprungsgarantier som uppfyller kraven i European Energy Certificate System, EECS.

Det innebär att ursprungsgarantier från svenska produktionsanläggningar kan exporteras till andra länder utan att först överföras till Grexels system CMO.grexel.

EECS-ursprungsgarantier för elproduktion i EECS-godkända anläggningar kommer från och med den 1 juni 2017 att tilldelas kontohavare i Cesar. CMO.grexel Sverige kommer att stängas ned den 31 december, men fram till dess går det bra att göra transaktioner som vanligt i systemet (dock sker ingen tilldelning). Överföringar mellan CMO.grexel Sverige och Cesar är kostnadsfria.

Energimyndighetens IT-system Eugen och Cesar har till viss del uppdaterats med EECS-funktionalitet. Cesar kommer att kopplas mot AIB-hubben senare under juli månad och först efter det kan import och export av ursprungsgarantier från och till andra länder genomföras. För att kunna inneha EECS-ursprungsgarantier på sitt konto i Cesar krävs att kontohavaren först ansökt om ett särskilt konto för EECS-ursprungsgarantier. Domänprotokollet för Sverige är nu beslutat och godkänt av AIB. Det godkända domänprotokollet och ansökningsformulär för EECS-ursprungsgarantier hittar du på Energimyndighetens webbplats, www.energimyndigheten.se/ug