Energimyndigheten på hållbarhetsfestival

Energimyndigheten deltar i hållbarhetsfestivalen The Stockholm Act den 21–27 augusti. Målet med festivalen är att öka kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och att uppmuntra samarbete mellan olika sektorer. Energimyndigheten är involverad i två olika samarbeten under festivalen.

Energimyndighetens medverkan syftar till att öka kunskapen om energifrågan och hur den kopplar an till de globala hållbarhetsmålen, samt öka både intresse och kunskap om energieffektiva belysningslösningar. 

– Energi kommer in i alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En förutsättning för att vi ska kunna uppnå dem är en bred diskussion kring hållbarhet. Därför är det mycket positivt att Stockholm Act nu ger möjlighet till nya spännande samarbeten med den generation som berörs mest, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Ungdomar diskuterar Fyra framtider

FN:s globala hållbarhetsmål hänger starkt ihop med energisystemets utveckling. Det har Energimyndigheten bland annat visat konkreta exempel på i rapporten, Fyra framtider, som genom ett omfattande analysarbete visar upp fyra möjliga scenarier för framtidens svenska energisystem. Genom Fryshusets skola har elever bjudits in för att diskuterade Fyra framtider kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

– Tack vare Stockholm Act har vi hittat ett nytt samarbete med Fryshuset där vi får en unik möjlighet att lära oss av ungdomarna hur de vill kommunicera och diskutera hållbarhetsaspekterna av energifrågan, som ju berör deras framtid, säger Lina Kinning på Energimyndigheten.

Belysningsutmaningen samarbetar med konstnär

Under Stockholm Act ställer konstnären Gunilla Klingberg ut sin solcellsdrivna ljusskulptur, ReCharge, på Kulturhuset. Skulpturen består av LED-lampor som drivs av solceller. När solen går ner så släcks en lampa i taget i takt med batteriet laddas ut.

– Konstverket ReCharge fångar upp många frågor som vi jobbar med, som förnybar energi och effektiv energianvändning men från ett helt annat perspektiv. Det är spännande hur konstverket relaterar till vår vision om ett hållbart energisystem, säger Anna Johansson-Norlén på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har i uppdrag att hålla ihop regeringens satsning Belysningsutmaningen, som är en plattform för offentliga och privata aktörer för att öka takten på övergången till energieffektiv belysning. Målsättningen är att halvera elanvändningen för belysning i Sverige. Belysningsutmaningen är en del av det internationella initiativet, Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris december 2015.

Om Stockholm Act

Den ideella föreningen Stockholm Coordination Initiative, som koordinerar The Stockholm Act, är icke vinstdrivande och fokuserar på att aktivera forskning, politik, näringsliv och inte minst kultur för att accelerera omställningen till en hållbar utveckling.

Alla partners betraktas som medskapare till festivalen och kommer att avge ett löfte i linje med Agenda 2030. The Stockholm Act är bara första akten: festivalens arv blir som en stafettpinne, för andra städer runt om i världen att fånga och föra vidare.

På festivalen kommer deltagare kunna engagera sig på många olika sätt bland annat genom att ta del av utställningar och uppträdanden men även via samarbetsövningar och uppträdanden. Medverkar gör även Johan Rockström, Bob Hund, Fiona Harvey med flera. Se hela schemat för Stockholm Act här.