Fakturering av årsavgifter för 2018

Energimyndigheten har idag fakturerat årsavgiften avseende 2018 för handelskonton och persondepåkonton i unionsregistret och det svenska Kyotoprotokollsregistret.

Avgiften regleras i 40§ Förordningen om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1205) och ska enligt 14§ Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2016:4) betalas i förskott senast den 31 december.