Följ med oss till Hannovermässan i april!

Energimyndigheten anordnar en svensk samlingspaviljong i Energihallen på Hannovermässan 24–27 april 2018.

Paviljongen är ett led i vårt långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik.

– Vi söker svenska miljö- och energiföretag som vill ta sig in på marknaden i Tyskland. Den tyska marknaden söker fortfarande efter innovativa produkter och tjänster som ska bidra till Energiewende, säger Christopher Waldén på Energimyndigheten.

Som en del av regeringens exportstrategi har Energimyndigheten de senaste två åren framgångsrikt riktat insatser till den tyska marknaden för att svenska företag ska ha möjlighet att etablera sig och hitta kunder och partners.

Som ett resultat av förra årets mässa i Hannover så har de svenska företagen Eze System, Clean Motion, Solelia och Ferroamp bland annat etablerat pilotprojekt, startat nya samarbeten och i vissa fall även fått en ökad marknadsnärvaro mot Tyskland.

Svensk samlingspaviljong

Som utställare på HANNOVER MESSE möter du potentiella och befintliga kunder på en och samma plats och kan etablera kontakt med inköpare inom hela den industritekniska värdekedjan.

Avgiften för deltagande i samlingspaviljongen är 25 000 kr. I priset ingår även identifiering och mötesbokningar med potentiella affärspartners och kunder om så önskas.

Koordinerat av Energimyndigheten kommer en särskild samlingspaviljong att byggas på cirka 100 kvm, centralt placerad, där 15 stycken energiteknikföretag förväntas ingå. Antalet platser i samlingspaviljongen är begränsade och därför är det viktigt att vi får in er anmälan så snart som möjligt. Placering i paviljongen följer efter tidpunkt för anmälan.

Hannover Messe

HANNOVER MESSE är världens ledande mässa för industriteknik med 6 550 utställare från 100 länder. Här får utställare möjlighet att visa upp de senaste produkterna och innovationerna för 217 000 internationella besökare från hela världens näringsliv

Mässan omfattar sju ledande industrimässor och fokuserar under fem intensiva dagar på internationellt viktiga frågor inom industriteknik. Huvudtemana på HANNOVER MESSE 2018 kommer bland annat vara Industry 4.0, energieffektivitet och digitalisering.