Första utlysningen för Viable Cities

Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.

I oktober öppnar Viable Cities första utlysning "Energiomvandling för livskraftiga städer", där de första projekten ska vara igång till sommaren 2018.

– Idag står städerna för 70 procent av de globala utsläppen. Att bygga klimatsmarta och hållbara stadsdelar, och att förnya existerande städer är helt avgörande för att vi ska klara klimatmålen. Dessutom kan Sverige stärka sin position som föregångsland när det gäller hållbar stadsutveckling, säger Rémy Kolessar chef för avdelningen för forskning och innovation från Energimyndigheten, som är huvudansvarig myndighet för Viable Cities.

Viable Cities ska sjösätta en mängd forskningsinsatser och innovationsprojekt genom utlysningar där allt ifrån kommuner, företag, civilsamhälle och forskningsaktörer kommer kunna finansiering för förstudier, forsknings-, innovations-, testbädds- och demonstrationsprojekt.

– Det som skiljer Viable Cities från andra program är att vi ska använda digitaliseringen för att utveckla hållbara städer som gör dem attraktiva och livskraftiga, säger Olga Kordas, forskare vid KTH och programchef för Viable Cities.

Viable Cities finansieras gemensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och kompletteras med samfinansiering av medverkande aktörer. Värdorganisation är KTH.

Läs KTHs pressmeddelande här.