Fortsatt satsning på forskarskola om energisystemen och energifrågorna

Energimyndigheten satsar 85 miljoner kronor på en ny etapp av programmet Forskarskolan Energisystem. Det är en strategisk satsning på tvärvetenskapliga doktorandprojekt inom energiområdet som ska leda till nya perspektiv och forskningsfrågor på energiområdet.

Programmet Forskarskolan Energisystem finansierar doktorandprojekt där forskare inom samhällsvetenskap och humaniora samarbetar med forskare inom naturvetenskap och teknik. Programmet för samman doktorander som tillsammans praktiskt utför tvärvetenskapliga forskningsprojekt, med hjälp av varandras kompetenser. Den helhetssyn de skapar tillsammans leder till ny tvärvetenskaplig expertkompetens och kunskap inom energiområdet. Det ökar i sin tur förståelsen och förmågan att hantera de möjligheter och komplexa problem som att skapa hållbara energisystem innebär. Sådan kompetens kan underlätta för innovation och innovationsspridning.

– Med det här programmet vill vi att individer utvecklar sin förståelse för samspelen i energisystemen. Den kunskap och kompetens som kommer ut från programmet bidrar till att skapa den system- och samhällsfokuserade utveckling som krävs för att skapa hållbara energisystem, säger Marie Claesson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Två utlysningar öppnar den 24 november

Den första utlysningen omfattar 45 miljoner där det går att söka medel för tvärvetenskapliga doktorandprojekt om två till tre doktorander som i sin tur ska samarbeta med andra beviljade projekt inom programmet.

Den andra utlysningen omfattar 10 miljoner där det går att söka medel för att upprätta och driva forskarskolans samverkansfunktion. Samverkansfunktionen ska i korthet utforma och genomföra kurser för forskarskolans doktorander tillsammans med doktorandprojektens handledare, samt koordinera och skapa samverkan mellan projektens deltagare och relevanta samhällsaktörer.

Programmet pågår mellan 2017 och 2022.

– Det är viktigt att vi agerar för att möta framtidens behov av kompetens inom energiområdet. Tvärvetenskap kommer vara avgörande för att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara energisystem. Vi märker att sådan kunskap är högt eftertraktad och efterfrågad av näringsliv såväl som offentlig sektor, civilsamhälle och akademi, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen Forskning och Innovation vid Energimyndigheten.

 

Mer information om utlysningarna och ett match-making event kommer att hållas den 7 december i samband med konferensen Perspektiv på Energi den 6–7 december i Stockholm som arrangeras av Energimyndigheten. Mer information om konferensen.