Hearing om sektorsstrategier – delta via länk

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Den 25 september hålls en öppen hearing för att diskutera, och få in synpunkter om, uppdragets utformning och valet av sektorer. Du som inte kan medverka på plats är välkommen att delta via webblänk.

Uppdraget sektorsstrategier för energieffektivisering ska bidra till att Sverige når målet om 50 % energieffektivisering till år 2030. Valet av sektorer kommer att lägga grunden för det kommande arbetet i uppdraget.

Den 25 september hålls en öppen hearing i Stockholm vars syfte är att föra en bred dialog kring uppdragets utformning och valet av sektorer.

Du som inte kan närvara på plats är välkommen att delta via webblänk. Via länken kommer du att kunna ta del presentationerna och diskussionerna i lokalen. Av praktiska skäl kommer länkdeltagare däremot inte att kunna medverka i diskussionerna annat än genom mentometerfrågor.

Hearingen är ett bra tillfälle att få mer kunskap om uppdraget och Energimyndigheterna uppmuntrar samtliga parter att även lämna in synpunkter via skriftligt samråd.

Webblänk

Du når länken till webbsändningen här

Agenda den 25 september

9:00-10:00 Fika och inskrivning

10:00-10:10 (webblänk öppnar) Introduktion till uppdraget med sektorsstrategier och syfte med hearingen – Erik Brandsma, Generaldirektör Energimyndigheten

10:10-10:40 H&M, SSAB och ABB ger sin syn på energieffektivisering och delar med sig av sina tankar om uppdraget

10:40-10:50 Arbetssätt under uppdragets gång

10:50-11:50 Medverkande i lokalen får lämna synpunkter

11:50-12:00 Avrundning och uppdragets fortsättning