Inför svensk-norskt marknadsseminarium

Onsdag den 31 maj äger årets svensk-norska marknadsseminarium rum. Under seminariet presenterar Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) information och statistik om elcertifikatsmarknaden.

Klockan 10:00 på onsdag den 31 maj publicerar Energimyndigheten och NVE det som kommer att presenteras under seminariet. Under seminariet kommer bland annat myndigheternas gemensamma årsrapport för 2016 och underlag för beräkning av kvoter att presenteras.

Årsrapport 2016, underlag för beräkning av kvoter och PowerPoint-presentationerna från seminariet kommer att publiceras på marknadsseminariets webbsida.