Informationsdag om handel med utsläppsrätter för verksamhetsoperatör

Informationsdagen kommer att genomföras tisdagen 28 november på Norra Latin i Stockholm och arrangeras av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Anmälan sker via denna länk

Agendan finns på www.utslappshandel.se

Anmälan är öppen till senast 15 november och är bindande när betalning gjorts.