Informationsmöte inför Viable Cities första utlysning: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Har du banbrytande idéer och intresse för gränsöverskridande samarbeten? Varmt välkommen till Viable Cities infodagar och partnermingel.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities utlyser nu 42 miljoner kronor som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Läs mer och anmäl dig här.