Innovationstävling: Hur bygger man Öresundsbron utan växthusgasutsläpp?

Svaret på frågan ska arbetas fram i en unik innovationstävling som är ett resultat av ett nytt samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskning. Idag presenterades vilka aktörer som kommer att medverka i tävlingen.

Foto: Energimyndigheten

För att hålla nere den globala temperaturökningen krävs nya och innovativa lösningar. Inom trettio år ska utsläppen av växthusgaser vara lika med noll.

Naturvårdsverket har tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Mistra och Tillväxtanalys inlett ett unikt samarbete med en ny innovationstävling.

Två lag kommer under ett år tävla genom ett fiktivt brobygge som ska besvara frågeställningen - hur bygger man upp Öresundsbron på nytt år 2045, och denna gång helt utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner?

Tävlingsformen bygger på de medtävlandes kunskap och kreativitet för att få mer idéutveckling över koncern- och industrigränser.

– Förhoppningen är att den här typen av innovationstävling ska bereda väg för nya affärsmodeller och tekniska lösningar, säger Sara Malmgren på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

Idag den 6 september presenterade Naturvårdsverket, i samband med en kick off, vilka företag, universitet, högskolor och institut som kommer att medverka i tävlingen. Dessa är:

 • Sveriges Byggindustrier
 • Gabrielii Development
 • ELU Konsult AB
 • Skanska
 • Peab Asfalt
 • Swerock
 • Tyréns
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Swerea MEFOS
 • Sandvik Materials Technology
 • Cementa
 • CBI Betonginstitutet
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • NCC
 • Sweco
 • WSP
 • EPFL
 • SBI Stålbyggnadsinstitutet
 • Chalmers Tekniska Högskola

– Lagen består av en mycket intressant sammansättning av kompetenser. Det ska bli spännande att följa tävlingen, säger Anders Pousette på Energimyndighetens avdelning för energieffektivisering.

Startskottet för tävlingen går den 10 oktober i samband med ett seminarium på Öresundsbron.

För mer information, kontakta

Eva Dalenstam - Naturvårdsverket
Tel: 076-115 15 06

Anders Pousette - Energimyndigheten
(kontaktuppgifter nedan)

Sara Malmgren - Energimyndigheten
(kontaktuppgifter nedan)