Klimatsynk.se vill inspirera till fler klimatprojekt

Klimatsynk.se är en ny webbplats som visar det viktiga klimat- och energieffektiviseringarbete som pågår i Sverige. Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten kring projekt som är bra för klimatet och som också ger fler jobb i regionerna. Där finns också mer pengar att söka.

I Sverige finns många EU-finansierade projekt för att näringslivet ska bli mer klimatsmart. Det finns både nationella och regionala projekt. Energimyndigheten driver projekt på nationell nivå. Bland annat Energikartläggningsstödet, Miljöstudier och Nätverk för energieffektivisering. För att det ska bli lättare att se helheten av alla dessa insatser samt att det ska samordnas på bästa sätt drivs projektet Klimatsynk.

På Klimatsynk.se får du en överblick av vilka projekt som drivs och vilka stöd som finns i olika delar av landet. Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns med, men även regionala satsningar som alla ska bidra till ett förbättrat klimat.

Klimatsynk har nu 88 projekt att hämta inspiration från, bland annat om hållbar stadsutveckling, bioplaster och cirkulära affärsmodeller. Där finns även en samlad lista på stöd och utlysningar till företag.

- Det är viktigt att visa att det pågår ett stort klimatarbete i Sverige som skapar grön tillväxt bland företag i hela Sverige. Det finns också mycket pengar i dessa EU-program som måste ut och göra nytta, så vi vill verkligen inspirera företag att satsa på sin idé, säger Susanna Rockström, projektledare för Klimatsynk.

Besök Klimatsynks webbplats