Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras på fredag

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 för 2017 om elcertifikatsmarknaden på fredag, den 18 augusti klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu. Vid samma tidpunkt presenterar Energimyndigheten även en uppdaterad sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden.

Kvartalsrapporten och sammanställning över svenska planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik