Kvartalsrapport publiceras på fredag

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 4 för 2016 om elcertifikatsmarknaden på fredag den 17 februari, klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu. Vid samma tidpunkt kommer Energimyndigheten att redovisa en uppdaterad sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden.

Kvartalsrapporten och sammanställning över svenska planerade kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på webbsidan för marknadsstatistik .