Långsiktig forskning och vårt gröna energisystem skapar nya jobb i Sverige

IVL (Svenska miljöinsitutet) har tagit fram en rapport på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket om klimatutsläpp från tillverkningen av litiumbatterier m.m. Rapporten har diskuterats och refererats i media och i andra sammanhang. Erik Brandsma, generaldirektör och Rémy Kolessar chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten har kommenterat diskussionen i en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten 3 juli.

Inom transportsektorn händer just nu fantastiska saker i Sverige, som kan ge många nya jobb. Det är ett resultat av långsiktig forskning och av vårt gröna energisystem.

För någon vecka sedan offentliggjorde Volvos ägarbolag Geely att man kommer att etablera sitt utvecklingscentrum i Sverige. Batteritillverkaren Northvolt har aviserat att man inom kort kommer att besluta var i Sverige man etablerar sin stora bilbatterifabrik. Och det är inte bara stora satsningar som gäller. Vi ser att många av de små och medelstora bolag som vi har jobbat med under åren nu får sitt genombrott på marknaden, till exempel kunde i förra veckan svenska PowerCell berätta att man har tecknat en avsiktsförklaring med partner i den tyska fordonsbranschen om gemensam utveckling av en bränslecellsplattform. Enbart Geelys och Northvolts investeringar ger uppåt 6 000 nya jobb. Dessutom drar satsningarna världsledande nyckelkompetens till Sverige.

Denna delvis nya industri söker sig till Sverige av främst två skäl. Vi har gott om koldioxidfri el med stabil försörjning och därmed ett konkurrenskraftigt energisystem. Och vi har en stark tradition av långsiktig forskning och innovation i samarbete mellan staten, näringsliv och akademi.

Energimyndigheten stödjer idag forskning och utveckling av energieffektivare fordon och av fordon som kan köras på förnybara drivmedel med omkring 350 miljoner kronor årligen, varav hälften går till forskning kring batterier och elfordon. Satsningarna är långsiktiga och har pågått sedan 1990-talet.

Vad har pengarna satsats på och vilka är resultaten? För tio år sedan delfinansierade vi tillsammans med Volvo AB de första hybridsopbilarna som nu rullar i Göteborg samt etablerade tillsammans med Chalmers tekniska högskola ett hybridfordonscentrum. År 2008 satsade vi tillsammans med Volvo Cars på forskning för att få fram de första pluginhybridbilarna, och parallellt utvecklade Volvo med vårt stöd en prototyp till en helt eldriven Volvo C30; båda projekten har levererat viktiga forskningsresultat för vidare satsningar på elektrifiering. I Göteborg rullar en elbuss på linje 55 och i Söde