Lättare hantering av import och export av ursprungsgarantier

Energimyndigheten befinner sig just nu i en process för att anpassa kontoföringsregistret Cesar till internationell standard. Efter anslutningen kommer kontohavare med ursprungsgarantier kunna göra överföringar av dessa mellan olika länder.

Sedan den 1 januari 2015 är Energimyndigheten ansvarig för kontoförings-verksamheten för ursprungsgarantier i Sverige och certifikatregistret Cesar.

Kontohavare i Cesar som vill exportera ursprungsgarantier till andra länder eller importera ursprungsgarantier från andra länder är i dagsläget hänvisade till CMO.grexel som drivs av det finska företaget Grexel Systems. Skälet till detta är att Cesar inte har varit anpassat till den internationella standarden EECS (European Energy Certificate System) och därmed inte kunnat ansluta till den europeiska datahubben som möjliggör överföringar mellan olika länder/domäner. Hubben och EECS-standarden har tagits fram och administreras av organisationen Association of Issuing Bodies (AIB).

Energimyndigheten befinner sig just nu i en process för att bli medlem i AIB och därmed kunna ansluta sig till datahubben. Energimyndigheten behöver därför anpassa Cesar till EECS-standarden. Energimyndigheten lämnade redan 2015 in en formell ansökan om medlemskap, och ansökningsproceduren går nu in i sitt slutskede. Målet är att Energimyndigheten ska tas upp som medlem i AIB och representant för Sverige vid stormötet den 9 juni 2017.

I samband med anpassningen till regelverket inom AIB kommer en ny lag, förordning och föreskrift att börja gälla för ursprungsgarantier för el. För mer information om detta se regeringens webbplats.  

Inom kort kommer de företag och privatpersoner som i dagsläget har anläggningar som är registrerade för EECS-ursprungsgarantier hos Grexel att få ett brev med instruktioner om vilka åtgärder de behöver vidta för att anläggningarna fortsatt ska vara registrerade för EECS-ursprungsgarantier och vilka konsekvenser det kommer att få.

Under våren kommer information om anslutningen till AIB och EECS att löpande presenteras på Energimyndighetens webbplats, www.energimyndigheten.se/ug.

Här kan du anmäla dig som prenumerant på nyheter om ursprungsgarantier.