Marknadsseminarium 31 maj

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden.

Som ett led i det arbetet arrangeras ett gemensamt svensk-norskt elcertifikatseminarium på Arlanda den 31 maj. Läs mer här!