Mer pengar till biodrivmedelsforskning och innovation

Nu förstärker Energimyndigheten sin satsning på biodrivmedel för att
klara omställningen av Sveriges transportsystem.

Energimyndigheten har sedan länge satsat stort på forskning och innovation inom biodrivmedel. Nu förstärker vi satsningen på biodrivmedel och har skapat ett brett forskningsprogram som omfattar 45 miljoner kronor per år under perioden 2017-2021.

Sverige har stora biomassaresurser, kunniga forskare och industriell kompetens som ger mycket goda förutsättningar för att få till en storskalig produktion av biodrivmedel.

– Det kommer krävas stora volymer biodrivmedel för att klara omställningen till en fossilfri transportsektor, säger Jonas Lindmark, programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Det nya programmet omfattar projekt från grundläggande forskning till pilot- och demoskala. Projekten ska vara inriktade på råvaror från skogs- och jordbruk samt restprodukter.

– Inom kort öppnar vi en utlysning och jag hoppas att vi då får in många intressanta projektförslag, säger Jonas Lindmark.

I programmet ryms olika biodrivmedel från biokemiska och termokemiska omvandlingsprocesser samt systemstudier och bioraffinaderikoncept.

Bakgrund

Användningen av biodrivmedel i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren men ökningen utgörs främst av biodrivmedel tillverkade av olje-och fettrestprodukter som finns tillgängliga i små volymer. För att klara omställningen krävs en övergång till råvaror från skogs- och jordbruk och restprodukter som finns tillgängliga i större volymer.

Energimyndigheten satsar på forskning, utveckling och kommersialisering av effektiva biodrivmedelsprocesser som både kan bidra till omställningen av Sveriges transportsystem, utveckling av svenskt näringsliv och nya exportmöjligheter.