Nästan 3,6 miljoner i stöd till innovativt analysinstrument

Energimyndigheten har beslutat att bevilja 3 574 980 kronor i
bidrag till Acosense AB. Acosense AB är ett högteknologiskt bolag som utvecklar, producerar och marknadsför innovativa instrument för processindustrin.

- Vi bedömer att Acosense AB har potential att skapa en framgångsrik affär. Genom att dra nytta av tidigare framgångar både tekniskt och kommersiellt kan bolaget kommersialisera och lansera produkter både i Sverige och internationellt. Ett lyckat resultat förväntas också bana väg för nya tillämpningar inom processindustri, säger Binella Vannesjö, som är affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Bidraget med begränsad royalty ska användas att vidareutveckla, demonstrera och marknadsintroducera Acosense produkter både i Sverige och internationellt. Bolagets unika produkter ska bidra till att processindustrin kan få tillgång till högkvalitativ digital processinformation. Denna digitalisering förväntas bidra till stora energi-och miljöbesparingar inom processindustrin. Mätinstrumentet ACOspector ska vidareutvecklas och optimeras, och dessutom ska ett nytt instrument, Preventor, utvecklas, patenteras, demonstreras och marknadsintroduceras.

Acosense produkter är baserade på den patenterade tekniken aktiv akustisk spektroskopi. Instrumentet använder akustiska signaler för att analysera en vätskas egenskaper. Instrumentet monteras utanpå rör eller tank och är aldrig i kontakt med vätskan. Installation av instrumentet kan ske under full produktion och därmed krävs inga kostsamma produktionsstopp. Innovationen möjliggör analys av flera olika egenskaper i vätskan samtidigt, vilket minskar behovet av andra instrument och gör instrumentet unikt.

Läs mer om Acosense på Energimyndighetens webbplats  eller på www.acosense.com.