Norsk proposition om ändring i lagen om elcertifikat

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) har idag lämnat över en proposition till Stortinget om ändring i den norska lagen om elcertifikat.

Lagförslaget innebär att OED får fastställa kvoter och att lagen reglerar centrala principer för fastställande och justering av kvoter.

Du hittar OEDs pressmeddelande om stortingspropositionen här.