Norska kvoter är beslutade

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) fastställde den 27 november 2017 ändringar i norska föreskrifter om elcertifikat.

Ändringarna som bland annat gäller de norska kvoterna träder i kraft den 1 januari 2018.

Ändringar i föreskrifter kan läsas här.