Norska kvoter för elcertifikat ute på remiss

Det norska Olje- og energidepartementet (OED) har i dag skickat ut föreskriftsändringar om elcertifikat på remiss.

Förslag på ändringar i föreskrifter om elcertifikat gäller bland annat kvoter för åren 2018-2035.

Läs OEDs remiss utskick här.

Sverige och Norge har en gemensam elcertifikatsmarknad sedan 1 januari 2012. Läs mer om elcertifikatsystemet här.