Notera utsläpp i unionsregistret

Verksamhetsutövaren ska i unionsregistret senast den 31 mars 2017 notera utsläppen för 2016 och verksamhetsutövaren är ansvarig för att den ackrediterade kontrollören sedan verifierar utsläpppen.