Nu är det dags att deklarera kvotplikten

Senast den 1 mars behöver du deklarera kvotplikten för beräkningsår 2016.

Deklarationen görs via Energimyndighetens e-tjänst för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN. Energimyndigheten skickar inte ut några deklarationer på papper.

På vår webbplats hittar du information om hur du deklarerar som kan vara till hjälp i deklarationsarbetet.

Deklarera senast den 1 mars 2017

Din eller ditt företags deklaration ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2017. Du är välkommen att höra av dig med eventuella frågor angående deklarationen via e-post. Skriv gärna "Deklaration" i ärendemeningen så kan vi snabbare besvara din fråga. Du kan också kontakta någon av våra handläggare på tfn 016-544 20 00 (vxl).

Enkät om deklaration

Som en del i vårt förbättringsarbete vill vi veta mer om vad du som deklarerar kvotplikten tycker. Enkäten är anonym och tar max 5 minuter. Gå till enkäten.