Nu finns Energiläget i siffror 2017

Nu finns Energiläget i siffror 2017 att ladda ner från Energimyndighetens webbplats. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet.

Energiläget i siffror är en excelfil som innehåller statistik om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader i Sverige, samt viss internationell statistik. Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970 vilket gör det möjligt att följa utvecklingen inom olika områden och sektorer över tid.

Vartannat år publicerar Energimyndigheten en tillhörande publikation med analyser och beskrivningar av statistiken. Den senaste, Energiläget 2015, finns att ladda ner i vår webbshop. Under hösten publiceras Energiläget 2017. På Energimyndighetens webbplats hittar du mer information om Energiläget och länkar till äldre utgåvor.