Verktyg som visar mervärden av energieffektivisering

Nu finns ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering, till exempel ökad folkhälsa eller minskade utsläpp av växthusgaser. Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor.

Verktyget är baserat på en modell som tagits fram av the International Energy Agency, IEA. Det är uppbyggt som en arbetsbok med flera olika flikar i Excel. Modellen bygger på att du som användare besvarar ett antal frågeställningar och värderar själv hur stor betydelse olika mervärden får. Även negativa effekter finns med i modellen. IEA uppskattar att dessa värden, generellt sett, är värda 2,5 gånger mer än värdet av energieffektiviseringen i sig.

Här kan du läsa mer om verktyget, vilka mervärden som ingår samt användningsområden.