Ny energimärkning av pannor vägleder vid val av uppvärmning

Uppvärmning och varmvatten står för den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Valet av uppvärmning är därför ett viktigt beslut. Värmepumpar och elpannor har redan energimärkning, men nu ska även ved- och pelletspannor energimärkas. Snart har nästan alla uppvärmningsprodukter energimärkning som kan hjälpa villaägaren att välja energismart.

Från den 1 april ska alla nya fastbränslepannor, som till exempel ved- och pelletspannor, ha en energimärkning. Den gemensamma energimärkningsskalan för många uppvärmningsprodukter gör att konsumenten kan jämföra olika uppvärmningsalternativ med varandra och se vilket alternativ som är mest effektivt.

Under en övergångsperiod kommer det finnas både märkta och omärkta ved- och pelletspannor till försäljning.

Bild som visar energimärkningsetiketter på fastbränslepannor.

Bilden visar ny märkning för ved- och pelletspannor, märkning av värmepumpar och märkning av pannor (bland annat elpannor).

– Många pannor kommer att ha samma energiklass. Då ska konsumenten titta på säsongsmedelverkningsgraden i produktens informationsblad. Där ser man vilken panna som är effektivast även om energiklassen är densamma, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

En speciell märkning finns för kombinationer av uppvärmning

Energimärkningsetikett när en panna kombineras med temperaturstyrning eller solvärme.

Bilden visar en hur en energimärkningsetikett ser ut när en panna kombineras med temperaturstyrning eller solvärme.

Från och med den 1 juli finns det också en speciellergimärkningsetikett som visar att uppvärmningen blir mer effektiv om pannan kombineras med temperaturstyrning eller solvärme. Kombinationer kan som bäst vara märkta med energiklass A+++.

Välj rätt panna och använd 800 kilo pellets mindre per år

Att elda med ved eller pellets är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att miljöskadliga utsläpp från förbränning blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar människors hälsa och miljön, både lokalt och globalt. Genom att välja en panna med högsta möjliga energiklass, bäst säsongsmedelverkningsgrad och bra luftreningsteknik minskar utsläppen från den förbränning som sker när man eldar.

Det kan också bli onödigt dyrt att värma sitt hus om man väljer fel värmepanna. Energimyndighetens test från 2014 visade att skillnaden mellan den effektivaste och den minsta effektiva pannan kunde påverka en villas pelletsförbrukning med upp till 800 kilo per år.

– Det är många saker som en konsument behöver överväga när man väljer uppvärmningssätt till sitt hus. Energimärkningen och produktinformationen är ett bra komplement till den rådgivning man kan få av energi- och klimatrådgivare i kommunerna, säger Anna Carlén.

Bra information inför köp av pellets- eller vedpannor

Energimyndighetens tester av pelletspannor

Energimyndighetens tester av vedpannor

Energimärkning av fastbränslepannor