Nya krav på energimärkning av fastbränslepannor

Från och med 1 april 2017 ska pannor för fasta bränslen, som pellets, briketter och ved, ha energimärkning. Kravet på energimärkning gäller för nya produkter som sätts in på marknaden i ett EU-land. Genom märkningen och produktinformationen kan villaägaren välja en effektiv panna med lägre ved- eller pelletsförbrukning.

Det nya lagkravet innebär att alla pannor som använder fasta bränslen, som till exempel ved, pellets och briketter, ska energimärkas. Kravet gäller pannor som ger en värmeeffekt upp till och med 70 kW, vilket främst omfattar villapannor.

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Märkningen är gemensam för alla EU-länder och många andra uppvärmningsprodukter som elpannor och värmepumpar har haft krav på energimärkning sedan 2015.

Tillverkaren eller importören och återförsäljare ska uppfylla kraven

Det är den som tillverkar eller importerar pannan som ska ta fram och tillhandahålla energimärkningsetiketten Återförsäljare ska se till att pannan märks med etiketten när den visas upp vid försäljning, till exempel i webbutiker eller i bygghandeln.

Uppgifter ska ange pannans energiprestanda

Många pannor kommer att få samma energiklass. I den obligatoriska produktinformationen ska det därför finnas uppgifter om bland annat säsongsmedelverkningsgraden. Den anger pannans energieffektivitet och gör att det går att jämföra pannor med samma energiklass för att hitta den panna som har bäst prestanda.

Krav på paketmärkning införs den 1 juli år 2017

Den 1 juli 2017 kommer även krav på en relativt ny typ av märkning, en paketmärkning. Den märkningen ska visas då en panna säljs tillsammans med en temperaturregulator eller solvärmeutrustning. Paketmärkningen ska tas fram av den som sätter ihop ett paket av produkter där en ved- eller pelletspanna ingår i paketet.

Innehållet i energimärkningsetiketten

Bilder som visar energimärkningsetiketterna för fastbränslepannor.

Bilden visar märkning för pannor och märkningpaket med panna och kompletterande utrustning.

Energimärkningen bidrar till bättre hälsa, miljö och minskade kostnader

Att elda med ved eller pellets är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att miljöskadliga utsläpp från förbränning blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar människors hälsa och miljö, både lokalt och globalt.

Energieffektiviteten skiljer sig åt mellan pannorna på marknaden, det visar de tester som Energimyndigheten genomförde år 2014. Genom energimärkningen kan kunden identifiera energismarta produkter. Det bidrar till minskade utsläpp genom att pannan använder en mindre mängd bränsle.

Ekodesignkrav kommer år 2020

För att minska utsläppen från småskalig eldning kommer energimärkningen att kompletteras med ekodesignkrav. År 2020 vinner ekodesignkrav för fastbränslepannor laga kraft. Ekodesignkravet innebär att pannorna måste både vara effektiva och ha en bra luftreningsteknik, som ger låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, för att få säljas inom EU.

Mer information om energimärkning

Energimyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller de nya energimärkningskraven.