Nya och skärpta ekodesignkrav på uppvärmningsprodukter

Idag den 26 september 2017 införs nya ekodesignkrav på ackumulatortankar samt skärpta krav för pannor, värmepumpar och varmvattenberedare. Samtidigt införs nya och högre energimärkningsklasser för ackumulatortankar och varmvattenberedare.

Idag införs ekodesignkrav på värmeförlusterna från ackumulatortankar som är mindre än 2000 liter. Hur stora förlusterna får vara beror av volymen på ackumulatortanken. Sedan tidigare ska alla ackumulatortankar som är mindre än 500 liter vara energimärkta och den 26 september öppnas även en ny klass, A+, upp på energimärkningen. Därmed försvinner den lägsta klassen G.

Idag den 26 september skärps också ekodesignkraven för pannor, värmepumpar och varmvattenberedare. Kraven på energieffektivitet för rumsuppvärmning (säsongsmedelverkningsgrad) höjs för elpannor och värmepumpar. Effektiviteten för tappvarmvattenberedning skärps också för el-, gas- och oljepannor samt värmepumpar.

För stora tappvarmvattenprofiler skärps kraven kraftigt, vilket medför att varmvattenberedningen för elpannor kommer att behöva kombineras med exempelvis solfångare för att klara kraven.

Även för varmvattenberedare skärps ekodesignkraven på energieffektivitet men inte lika kraftigt som för elpannor. Samtidigt införs en ny klass, A+, på energimärkningen för varmvattenberedare och klass G försvinner.

Läs mer om ekodesign- och energimärkningskraven för respektive produktgrupp här nedan:

Varmvattenberedare
Pannor och värmepumpar
Ackumulatortankar