Nya regler om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

För dig som berörs av reglerna och har ett hållbarhetsbesked innebär det följande:

  • Vi ändrar mallen för rapportering av hållbara mängder så att du:
    • ska ange utsläpp i g CO2e/MJ istället för procentuell minskning
    • ska ange råvarugrupp och om råvaran finns med i en förteckning i föreskriftens bilaga
    • får större flexibilitet i vilka enheter som ska användas för mängder och värmevärde
  • Du ska använda svensk elmix istället för nordisk när ni räknar ut växthusgasutsläpp från biodrivmedel. Det innebär något lägre utsläpp om du producerar biodrivmedel i Sverige.
  • Det blir tydligare för er vilken period som gäller vid omprövning

Den 13 december 2017 beslutade Energimyndigheten om ändringar i föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. En del av ändringarna är nödvändiga med hänsyn till ändringar i Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle, beslutade av riksdagen i november. Dessa är i sin tur till följd av ändringar i grundläggande EU-direktiv, så kallade "ILUC-direktivet". Andra ändringar gjorde vi i syfte att göra det tydligare och enklare för er som berörs av lagstiftningen.

Här hittar du våra föreskrifter.