Nytt forskningsprogram ska ge lösningar för ny och effektiv belysning

Energimyndigheten startar nu ett forskningsprogram för att utveckla nya och effektiva belysningslösningar. Forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS, löper över fem år och har medel att fördela på 50 miljoner kronor.

I Sverige står belysning för en betydande elanvändning. Därför är det viktigt att fortsätta utvecklingen av energieffektiv belysning och nya tekniska systemlösningar.

EELYS pågår till och med 2021

Programmet EELYS pågår under 2017 till och med 2021. Programetappen kommer att genomföra minst en utlysning per år så länge det finns medel kvar att fördela.

Programmets första utlysning kommer snart att publiceras på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet (EELYS).