Ökad kunskap får fler att välja elbil

Inställningen till laddbara fordon är positiv men många tror att tekniken tillhör framtiden. Därför behövs mer kunskap för att få fler personer att välja laddfordon. Det visar en ny attitydundersökning kring laddfordon som Energimyndigheten genomfört.

För tredje gången har Energimyndigheten genomfört en enkätundersökning för att studera inställningen till och kunskaper om laddfordon, det vill säga batterielbilar och laddhybrider. Även om årets resultat på många sätt liknar 2015 års resultat finns det betydande skillnader inom områden som kunskap, bilköp och framtid som är värda att belysa.

Laddinfrastruktur och betalningsvilja

Mer än hälften av de som tror att de kommer köpa en bil inom fem år kan nu tänka sig att köpa ett laddfordon nästa gång de köper bil. Dessutom är sju av tio positivt inställda till laddfordon. Ännu fler tror att laddfordon har förutsättningar att utgöra en stor andel av bilflottan.

– Viljan och intresset för laddfordon finns men bristande kunskap gör att många fortfarande väljer bort laddfordon. Som exempel är faktiskt tillgången på laddinfrastruktur god, framförallt i södra Sverige, men för få vet om det, säger Martina Wikström på Energimyndigheten.

Undersökningen visar att den generella kunskapsnivån ökar. Gruppen med mycket liten kunskap minskar betydligt. Kunskapen om laddfordon är generellt högre i större städer.

– Med högre kunskap om laddfordon är det desto troligare att man väljer ett laddbart fordon vid nästa tillfälle, säger Martina Wikström.

Incitament som minskar inköpspriset har i undersökningen visat sig viktigare än mjuka styrmedel, så som miljöavgifter eller attraktiva parkeringsmöjligheter.

Det finns också ett fortsatt behov av information om laddinfrastruktur, om den tekniska utvecklingen gällande både laddning och fordon, och olika ekonomiska stöd. Endast en femtedel känner exempelvis till att det finns ekonomiskt stöd att söka för att installera laddstationer.

– Även om andelen som uppfattar räckvidd och prestanda som svagheter har minskat, så finns dessa uppfattningar kvar och vi behöver få ut mer kunskap till dessa grupper, säger Martina Wikström.