Pastorat går samman för att effektivisera sin energianvändning

Uppvärmning av stora byggnader har sina utmaningar. Om vissa dessutom är byggda på medeltiden och bär på ett kulturhistoriskt värde blir det inte lättare. Sveriges kyrkor ställs inför denna utmaning, där uppvärmning också är en stor energikostnad tillsammans med ventilation och belysning. Sex pastorat provar nu en ny metod för att få koll på sin energianvändning och minska sina kostnader.

Lännäs kyrka. Foto: Magnus Aronson/IKON

Att effektivisera energianvändning i kyrkobyggnader är inte helt lätt, ofta kan de vara från olika tidsepoker och behoven och förutsättningarna ser olika ut. En energieffektivisering kan också medföra nya problem.

– Pastoraten vill spara energi men det påverkar andra saker, i en kyrka är det viktigt att ta hänsyn till andra saker som till exempel fukt som kan göra att kulturhistoriska värden kan angripas av mögel. Säger Daniel Hårdfelt, från energikontoret Hållbar utveckling Väst.

Pastorat bildar ett nätverk

För att påbörja sitt arbete med att effektivisera energianvändningen har nu några pastorat gått ihop i ett nätverk för att försöka hitta gemensamma lösningar. Det är pastoraten i Falkenberg, Falköping, Kind, Lysekil, Orust och Uddevalla som gått samman i ett energieffektiviserande nätverk. Utöver att effektivisera energianvändningen finns det många andra positiva delar med ett nätverk.

– De siktar på att höja sin kompetens men vill också inspirera andra och skapa ringar på vattnet då de anser att det är en viktig fråga att arbeta med, säger Daniel Hårdfelt, koordinator för nätverket.

Nätverkets mål är en gemensam minskning på minst 15 procent av energianvändningen. Nätverket drivs av det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst. De driver andra energieffektiviserande företagsnätverk på uppdrag av Energimyndigheten men detta är första gången de samlar ihop ett med pastorat.

Pastoraten i nätverken har nyligen träffats för en första träff, Daniel beskriver första mötet som positivt:

– Det finns ett stort engagemang hos deltagarna och de har mycket gemensamt i pastoraten, de har liknande verksamheter och brottas med samma problem. Många har tidigare grubblat själva på sina egna problem.

Nätverket syfte är ett gemensamt kunskapsutbyte och när det gäller kyrkobyggnader finns det mycket att lära av varandra. Det är ett tämligen unikt område och en vilja att spara energi kan innebära att andra problem uppstår i de äldre byggnaderna.