Pressinbjudan: Belysningsutmaningen och energiministern gör Gröna Lund ännu grönare den 4 maj

Nu har det gått ett år sedan Energimyndigheten fick i uppdrag att hålla ihop regeringens satsning för en övergång till energieffektiv belysning genom Belysningsutmaningen. Vi summerar året som gått tillsammans med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på Gröna Lund, som är en av de senaste aktörerna att anta Belysningsutmaningen.

Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020. Fler och fler ansluter sig och hittills har ett 70-tal aktörer från svenska företag, offentlig sektor och civilsamhället gått med. Utmaningen ska bland annat höja kunskapsnivån och förutsättningarna för en övergång till energieffektivare belysning.

- Gröna Lund är ett bra exempel som trots rätt specifika krav på belysning nu gör stora kraftansträngningar att byta till energieffektiv belysning. Vi hoppas att fler inspireras och följer efter dem och de andra aktörerna som antagit utmaningen, säger Johanna Whitlock, Energimyndighetens projektledare för Belysningsutmaningen.

Tid: Torsdag den 4 maj, kl. 13:00-14:00

Plats: Insläpp och registrering vid Huvudentrén till Gröna Lund. Medtag presslegitimation.

Anmälan: Anmäl dig senast 3 maj till pre...@energimyndigheten.se

Program:

13.00 Kort om Belysningsutmaningen med Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister och Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts

13.20 Energiminister Ibrahim Baylan byter lampor i Spanska trappan

13:35 Rundvandring på Gröna Lund och visning av deras bidrag till Belysningsutmaningen

14:00 Slut