Proposition med ändringsavtal

Sveriges regering har nu överlämnat avtal om ändring av avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat till riksdagen.

Ändringsavtalet undertecknades fredag den 5 maj.

Läs mer om propositionen och ändringsavtal på regeringen.se

Glöm inte att anmäla er till marknadsseminarium 2017.
Läs program och anmäl er här