Regeringen har beslutat om nya kvoter för elcertifikatsystemet

Regeringen har beslutat att utfärda de ändringar i lagen om elcertifikat som riksdagen har beslutat om, samt ändringar i förordningen om elcertifikat.

Lagändringarna innebär bland annat att elcertifikatssystemet förlängs till 2045, att systemet utökas med ytterligare 18 terawattimmar till år 2030 och att kvotkurvan flyttas från lagen till förordningen om elcertifikat. Förordningsändringarna innebär att de kvoter som ska gälla för beräkning av kvotplikt bestäms för åren 2018–2045.

Ändringarna i lagen och förordningen om elcertifikat ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Läs Energimyndighetens underlag för fastställande av kvoter i förordningen om elcertifikat.