Så får vi bättre solcellsstatistik

Hur får vi mer heltäckande solcellsstatistik? En ny analys från Energimyndigheten utvärderar olika metoder samt ger rekommendationer för att få bättre statistik i framtiden. Viktigast för att få bra statistik är elnätsföretagen.

– Statistik av god kvalitet är angeläget då regeringen satsar stora summor på utbyggnaden av solcellsanläggningar som förväntas växa kraftigt de kommande åren. För Energimyndigheten är det viktigt att ha en bild av alla kraftslag i Sverige och vi har dessutom skyldighet att rapportera in statistik till internationella instanser, säger Paula Johnsson, handläggare på Energimyndigheten.

Nu släpps analysrapporten Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016 som komplement till den statistik som släpptes i mars 2017. I början på oktober 2017 publicerades även Energimyndighetens rapportering till det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS, som bland annat inkluderar försäljningsstatistik för solceller i Sverige.

Dessa rapporter visar två olika bilder över mängden solcellsanläggningar i Sverige. Statistiken över nätanslutna anläggningar indikerar att det fanns 140 MW installerad kapacitet solceller i det svenska elsystemet vid slutet av 2016. Försäljningsstatistiken visar däremot inte hur mycket solceller som finns i det svenska elsystemet, utan hur den svenska marknaden för solceller ser ut. Den statistiken påvisar att 205 MW solceller totalt hade sålts i Sverige vid slutet av 2016.

Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016 inkluderar ett temakapitel som utvärderar statistikkvaliteten, analyserar olika statistikinsamlingsmetoder och presenterar deras skillnader.

Graf statistikinsamlingsmetoder och skillnader

Alla metoderna har osäkerheter och ger olika bilder beroende på vilken information som lämnats. Energimyndigheten inhämtar information från elnätsbolagen i en enkät som sedan ligger till grund för statistiken över nätanslutna solcellsanläggningar. Det har framgått att den information som elnätsbolagen har rapporterat in i vissa fall har varit felaktig.

Energimyndigheten har därför formulerat tre rekommendationer för att förbättra statistiken framöver.

  • Elnätsbolagen uppmanas att kräva för- och färdiganmälan vid nätanslutning av solcellsanläggningar för att få in underlag till enkätundersökningen.
  • Till elnätsbolagen rekommenderas också att personer med rätt kompetens svarar på enkäten som skickas ut för att samla in statistiken.
  • Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen rekommenderas att utforma Elmarknadshubben så att insamling av statistik över nätanslutna solcellsanläggningar blir möjlig via den i framtiden.

Energimyndigheten planerar att anordna en workshop och bjuda in elnätsbolagen för att diskutera vidare utveckling av statistiken och hur myndigheten kan verka som ett stöd i statistikinsamlingsarbetet. Mer information om detta kommer vid ett senare skede.