Samtal i Almedalen 4 juli

Välkommen på frukostsamtal om Belysningsutmaningen, Framtidens belysning – utmaningar och möjligheter!

Programmet börjar klockan 8:30 med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och generaldirektör Erik Brandsma. Vi summerar året som gått tillsammans med några aktörersom antagit utmaningen.

Läs mer i Almedalskalendern.