Samverkan och dialog löser upp låsningar

Energimyndigheten har lämnat in 2016 års årsredovisning till regeringen. Generaldirektör Erik Brandsma beskriver året som att konstruktiv dialog har skapat nya förutsättningar på en tidigare låst energiarena.

År 2016 blev ett avgörande år för energipolitiken i Sverige. En lång och polariserad debatt om energi har omvandlats till en blocköverskridande energiöverenskommelse. Överenskommelsen ger långsiktighet och kontinuitet.

På Energimyndigheten har vi under 2016 lyft svåra diskussioner om till exempel vattenkraft, baskraft, kärnkraft och energieffektivisering i en konstruktiv dialog.

– Samverkan och dialog har löst upp flera låsningar i energidiskussionen. Så kommer vi att fortsätta arbeta, skriver Erik Brandsma i årsredovisningens förord.

I årsredovisningen beskriver vi de viktigaste händelserna och resultaten under året som gått. I en inledande del finns dessutom kortfattade beskrivningar av några utvalda exempel från Energimyndighetens breda verksamhet. Här går det att läsa om vår forsknings- och innovationsstrategi Helhetssyn är nyckeln, vår egeninitierade framtidsstudie Fyra framtider, den pågående belysningsutmaningen, vårt arbete för laddstationer för fordon inom Klimatklivet, våra förslag om internationella klimatinsatser, att energimärkningen har fyllt 20 år – och mycket mera.

Vill du veta mer om vad Energimyndigheten arbetade med under 2016, ladda ner årsredovisningen via länken till höger.