Save the date för årets Plattformsdagar om hållbar stadsutveckling

Årets Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling går av stapeln den 6-7 december på Eriksbergshallen i Göteborg. Tema för i år är "stadspolitik". Boka in datumen redan nu i kalendern!

Plattformsdagar på Eriksbergshallen pågår från lunch onsdag den 6 december till lunch torsdag den 7 december.

Innehållet på Plattformsdagarna

  • Kunskapsdialoger. Vi upprepar och utvecklar succén från förra året. Kunskapsdialoger är tysta föreläsningar och workshop om angelägna ämnen kopplade till stadspolitik och Plattformens prioriterade områden FoI – forskning, utveckling och innovation inom hållbar stadsutveckling, stöd till hållbar stadsutveckling samt omvärld – internationella erfarenheter av hållbar stadsutveckling och stadspolitik.
  • Matchmaking. En kreativ och rolig form där vi får aktörer som vanligtvis inte brukar föra dialog att göra just det. Vill du träffa nya samarbetspartners så är det här rätt tillfälle!
  • Utställningar och studiebesök. Ett brett utbud av projekt redovisas från bland annat Klimatsynk, Delegationen för hållbara städers projekt m fl. och studiebesök i Göteborg med omnejd.
  • Keynotespeakers. Vi kommer även ha två Keynotespeakers som sätter Stadspolitiken i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Ta det säkra före det osäkra och förvissa dig om en plats – föranmäl dig på: plattform...@boverket.se

Vill du vara med som aktör? Ställa ut din organisations arbete inom hållbar stadsutveckling? Genomföra en kunskapsdialog eller en matchmaking? Kontakta Patrik Faming, nationell samordnare: patrik....@boverket.se

Om Plattformen för hållbar stadsutveckling

Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Den bygger vidare på den särskilda satsning regeringen hade mellan 2008 och 2012 med Delegationen för hållbara städer som arbetade med att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden.