Sprid och nyttiggör resultaten från SamspEL - driv ett projekt

Vill du vara med och förmedla och ta hand om resultaten från SamspEL? Har du en idé om hur det kan gå till? Berätta den för oss!

Vi söker nu idéer om hur vi kan sprida och dra nytta av resultatet från SamspEL. Skicka in din projektidé till oss. Vi bjuder sedan in utvalda aktörer med de bästa idéerna för en dialog om projektgenomförande.

För vem För alla som vill förmedla och ta hand om resultaten inom smarta elnät från SamspEL i form av ett särskilt projekt.
Beräknad projektstart Januari 2018
Beräknad projekttid Två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år

Anmälan

Anmäl dig senast den 14 november 2017 genom att fylla i formuläret nedan.

Frågor

Frågor besvaras av Fredrik Lundström.

Det här måste du tänka på innan du skickar in en intresseanmälan

Vi kommer att bedöma de anmälningar som kommit in och med utvalda aktörer föra en dialog om projektgenomförande. Den/de aktör/-er som bedöms ha bäst innovationshöjd i genomförande samt bäst förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka kunskapsuppbyggnad och resultatspridning kommer att väljas ut till denna dialog.

Utvalda aktörer måste dessutom ha kännedom om det aktuella forsknings- och innovationsområdet samt ha en unik och specifik sakkunskap från arbete med forskning och innovation inom något för genomförandet avgörande område.

De aktörer som inte blir utvalda kommer att meddelas detta.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i projektet

Rapporter

  • Exempelvis syntesrapporter och årsrapport

Dialog- och samverkansaktiviteter

  • Planera och genomföra dialogforum/workshops med koppling till det strategiska arbetet i programmet och med koppling till kunskap- och resultatspridning/nyttiggörande från projekten.
  • Planera och genomföra programkonferens.
  • Samverkan/omvärldsbevakning genom deltagande vid för programmet externa event.
  • Bidra till kommunikationsarbete inom programmet.

Övrigt

  • Aktivt bidra till utvecklingsarbete med digitala modeller och verktyg för resultatspridning och löpande återkoppling av projektgenomförande samt omvärldsbevakning inom det aktuella området.

Projekt för att förmedla resultat från SamspEL