Stort intresse för energikartläggningsstödet i Skåne

Sedan 2015 pågår en satsning för att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag runt om i landet. Genom satsningen kan företag bland annat ansöka om stöd på upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning. Det är ett stort intresse för energikartläggning i Skåne där 100 företag ansökt om stöd från Energimyndigheten.

Genom att göra en energikartläggning får företagen svar på hur dagens energianvändning på företaget ser ut, och förslag på hur användningen av energi kan bli mer effektiv.

– Energikartläggningar har visat sig vara ett bra sätt att få företag att börja använda energi mer effektivt. Genom stödet kan kostnaden för en energikartläggning minskas. Det hjälper till att sänka tröskeln för företag att genomföra en energikartläggning, säger Ingrid Sjöstrand, projektledare för stöd för energikartläggning på Energimyndigheten.

Skåne i framkant

Satsningen görs i samarbete med de regionala energikontoren som har en viktig roll i att stötta och hjälpa företag att komma igång eller att ta energiarbetet vidare. Energikontoret i Skåne kunde denna vecka meddela att intresset varit extra stort i deras region när de nådde milstolpen 100 ansökningar om stöd för energikartläggning. En hög siffra i jämförelse med att det totalt gjorts cirka 460 ansökningar i hela landet.

– Energifrågan blir allt viktigare för företag. En del har klimatmedvetna kunder som driver på och många företagare vill minska både risk och kostnader. Genom kartläggningen får man koll på läget och kan göra konkreta insatser på ett sätt som gynnar företagets ekonomi, säger Ulf Jobacker, projektledare på Energikontoret Skåne.

I Skåne ser man samarbete med andra aktörer som företagarorganisationer, kommunernas näringslivskontor, energi- och klimatrådgivarna och länsstyrelsen som en del av det bra resultatet i den egna regionen.

Energieffektivisering - mer än endast sparade kronor

Arbetet fortsätter nu med att fler företag ska komma igång med att energieffektivisera och vinsterna för företagen kan bli fler än man först kan tänka sig. En sammanställning av över 100 energikartläggningsrapporter visar att företag kan sänka sin energianvändning mellan 13 till 18 procent. Vilket motsvarar en besparing på cirka 300 till 400 megawattimmar per företag.

– Att effektivisera sin energianvändning handlar inte endast om att sänka kostnader, det kan få många andra positiva effekter för miljö, arbetsmiljö, och företagens konkurrenskraft, säger Ingrid Sjöstrand.

Stöd för energikartläggning är en del av en satsning mot små och medelstora företag som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet. Miljöfrågorna är en viktig del av satsningen som har som mål att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om stöd för energikartläggning

Läs mer om våra stöd inom Nationella regionalfondsprogrammet