Stort intresse för forskning och innovation inom vindkraft

Det finns ett stort intresse för att bedriva nya forsknings- och innovationsprojekt inom vindkraft. Det visade 2017 års utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet VindEl från Energimyndigheten. Totalt kom det in 53 ansökningar om 170 miljoner kronor till utlysningen.

 

Energimyndigheten har nu beslutat om att ge 17 nya forsknings- och innovationsprojekt stöd på sammanlagt 54 miljoner. Projekten ska bidra till att vindkraft utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen, att vindkraft bidrar med klimatnytta, näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet. Samt att driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Mer vindkraft i elsystemet kräver nya lösningar
Projekten berör tre övergripande prioriterade insatsområden i Energimyndighetens strategi för vindkraft: vindkraft för svenska förhållanden, hållbarhet, samt integration i elsystemet.

– Projekt som berör området integration i elsystemet hade stor framgång i utlysningen. Det är ett väldigt viktigt område där mer kunskap, kompetens och lösningar behövs för att möjliggöra en effektiv integration av stora mängder ny vindkraft i elsystemet. Så det är bra, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.

Flera nya projekt kommer också starta inom området hållbarhet som är ett nytt forskningsområde inom VindEl-programmet.

Företag en viktig del i utvecklingen
VindEL-programmet är ett tillämpat forskningsprogram inriktat på att lösa de behov som finns i Sverige för en hållbar vindkraftsutbyggnad, och samtidigt ta vara på möjligheterna till näringslivsutveckling. Utlysningen 2017 var riktad både mot behovsdrivna akademiska projekt och mot företagsdrivna utvecklingsprojekt.

– Det finns många exempel på spännande företagsdrivna projekt och det är roligt att vi kan bidra till att stötta flera av dessa genom denna satsning. Samtidigt tror vi att det finns en ännu större potential här och hoppas på ännu fler ansökningar från företag framöver, säger Sara Bargi chef för enheten för hållbar el.