Studentinnovation kan stabilisera en förnybar energimarknad

Ett av vinnarbidragen i den internationella studenttävlingen Sustainergies Cup angriper en nyckelutmaning med omställningen till ökad andel förnybar energi: behovet av effektiv energilagring. Ingenjörsstudenterna Anton Arbman Hansing och Per Wilhelmsson tog sig an Energimyndighetens utmaning att möjliggöra framtidens hållbara energisystem.

Idén som vann och gör oss laddade för framtiden är en tjänst som tar avstamp i djupgående analysarbete där elbilsägare kan bidra till en stabilare och mer förnybar energimarknad.

– Vinnarnas lösningar har en inspirerande kreativitet, samtidigt som de är affärsnära och har ett stort mått av realism - nu känner jag mig tryggare inför framtiden, säger Mattias Goldmann, VD på tankesmedjan Fores och "Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016" enligt Aktuell Hållbarhet, samt medlem i tävlingens jury.

Från prisutdelningen, Tobias Walla, Energimyndigheten, Anton Arbman Hansing, vinnare, Per Wilhelmsson, vinnare och Matias Eriksson, Energimyndigheten.

Energimyndigheten eftersökte idéer som kan möjliggöra ett hållbart energisystem utifrån en ny scenariostudie om samhällets långsiktiga utveckling från ett energiperspektiv, "Fyra Framtider". Vinnarna har skapat en lösning som introducerar delningsekonomin till elindustrin där individer kan vara med och bidra till en stabilare och mer förnybar energimarknad. Med bidraget "Är du laddad?" presenteras en teknik- och marknadsorienterad lösning som inbegriper tjänsten "inGrid", där privata elbilsägare kan lagra energi i bilbatteriet när bilen står parkerad. Lösningen skulle ge både en arbetsfri inkomst för bilägare och samhällsnytta i form av jämnare elpriser, vilket i sin tur gör förnybar energi mer konkurrenskraftig.

– Lösningen med tjänsten är rejält genomtänkt och tar ett kliv i rätt riktning i omställningen till ett förnybart energisamhälle. För oss har det varit viktigt att lösningen integrerar drivkrafter från de scenarier som vi identifierat i vår nya dialog om framtidens energi, och det gör verkligen "inGrid", säger Mattias Eriksson, direktör vid gd-sekretariatet på Energimyndigheten.

Personerna bakom bidraget är Anton Arbman Hansing och Per Wilhelmsson, ingenjörsstudenterna och korridorsgrannarna som fann varandra i ett intresse för hållbar utveckling i allmänhet och hummus i synnerhet. Anton studerar industriell ekonomi och Per teknisk matematik vid Lunds Tekniska Högskola.

Detta var en av många lösningar när innovationstävlingen Sustainergies Cup genomfördes för sjunde gången. Tävlingen engagerade tusentals studenter mellan oktober 2016 och januari 2017. Arrangör är Sveriges största plattform för studenter och företag som vill samarbeta för hållbar utveckling, Sustainergies, tillsammans med Atlas Copco, Energimyndigheten och Skandia Fastigheter.

– Syftet med tävlingen är att låta studenter lösa affärskritiska hållbarhetsutmaningar åt proaktiva organisationer. Det är häftigt hur tävlingens partners vågat bjuda in studenter att bidra med sina perspektiv och hur studenterna i sin tur bjudit tillbaka med riktigt smarta lösningar, säger Markus Danell, verksamhetschef för Sustainergies.

Kontaktuppgifter:

Markus Danell, Verksamhetschef Sustainergies
073 809 62 43
mar...@sustainergies.se

Per Wilhelmsson, Vinnare för Energimyndigheten
073 032 38 00
ph...@hotmail.com

Anton Arbman Hansing,
Vinnare för Energimyndigheten
070 636 38 54
ant...@hansing.se