Svensk proposition om elcertifikat

Idag överlämnade den svenska regeringen en proposition om elcertifikat till riksdagen.