Svenskt vågkraftsystem invigs av norske kungen

Idag invigs Waves4Powers vågkraftsystem av Hans Majestät Konungen Harald V av Norge i Forsnavåg.

Den 2 juni 2017 lade Waves4Power ut ett helt vågkraftsystem vid ön Runde i Norge. Vågkraftverket har levererat elektricitet till norska nätet i tre månader, och nu är det dags för den officiella invigningen av anläggningen.

Energimyndigheten har stöttat företaget med 13,25 MSEK för att testa sitt vågkraftverk i ett realistiskt vågklimat i norska vatten. Resultatet av detta projekt kommer sedan att utgöra underlag för försäljning och utbyggnad av vågkraftsparker, primärt för marknaderna i Norge och Storbritannien.

Waves4Power är ett svenskt bolag med säte i Göteborg som utvecklar och säljer fossilfria energisystem baserade på vågkraft. Waves4Power fokuserar på hållbarhet, servicebarhet och lönsam elproduktion.

Kärnan i vågkraftsystem är en kraftgenererande boj med elastiska förankringar. Bolaget har utvecklat den senaste generationen av vågkraftverk sedan prototypen av WaveEL bojen lanserades utanför Vinga år 2010. Idag arbetar företaget med ett nätverk av kommersiella och industriella partners i nära samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola.