Sveriges biogasproduktion ökade till 2 TWh under 2016

Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Trenden uppåt för biogas fortsätter. Den totala produktionen av biogas i Sverige har nu passerat 2 terawattimmar (TWh) och uppgick år 2016 till 2 018 GWh biogas, en ökning med 4 procent sedan föregående år.

- Nära hälften av biogasproduktionen sker i 34 samrötningsanläggningar, och det är där biogasproduktionen också ökat mest under 2016. Avloppsreningsverken, som är flest till antalet och har störst installerad rötkammarvolym, stod för 35 procent av biogasproduktionen, säger Johan Harrysson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Av den producerade biogasen gick 64 procent till uppgradering till fordonsgas (1 296 GWh) och 20 procent till värme (394 GWh). Biogas som facklas bort minskade något och uppgick till 9 procent. Resterande biogas gick till elproduktion och industriell användning (3 procent vardera). Vid samrötningsanläggningarna uppgraderades 88 procent av biogasen och vid avloppsverken 62 procent. Vid gårdsanläggningarna användes merparten av biogasen för värme och el, medan 25 procent gick till uppgradering.

Sedan december 2014 produceras biogas i en förgasningsanläggning, men där minskade biogasproduktionen kraftigt under 2016 jämfört med 2015. Denna nedgång beror på ett nytt sätt att redovisa biogasproduktionen.

Om statistiken

Syftet med Energimyndighetens statistik är att öka informationen kring produktion och användning av biogas. Energimyndigheten tar fram statistiken i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Statistiken finns årligen sedan 2005.

Rapporten i sin helhet hittar du via länken under Dokument.