Synpunkter välkomnas till uppdraget om sektorsstrategier

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på vilka sektorer som bör få strategier.

Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 % energieffektivisering till år 2030. Valet av sektorer kommer att lägga grunden för det kommande arbetet i uppdraget. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på två sätt:

Inbjudan till hearing

Syftet med hearingen är att föra en bred dialog kring uppdragets utformning och valet av sektorer. Hearingen är kostnadsfri och hålls den 25 september i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här.

Inbjudan till skriftligt samråd

Vi välkomnar även berörda organisationer att skicka in sina skriftliga synpunkter. Läs mer om hur du kan lämna dina synpunkter skriftligen.