Tänd brasan i toppen för minskade utsläpp

Nu börjar eldningssäsongen och vem längtar inte efter att sitta och mysa vid en sprakande brasa. Samtidigt är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Ett enkelt sätt att minska utsläppen är att elda på ett sätt som inte ger onödigt höga utsläpp.

För att minska utsläppen har Naturvårdsverket och Energimyndigheten nu tagit fram nya råd för vedeldning riktade till hushåll.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

̶ Sättet man eldar på kan ha stor påverkan på hur mycket luftföroreningar som kommer ut ur skorstenen. Därför vill vi nå ut brett med råd som minimerar utsläppen vid vedeldning, säger Ulf Troeng, handläggare på Naturvårdsverket.

Samtidigt som antalet vedpannor för uppvärmning av hela hus minskar, ökar antalet braskaminer, öppna spisar, kakelugnar och täljstensugnar i Sverige.

̶ En viktig sak är att tända i toppen av brasan. Minst luftföroreningar blir det om man dessutom har lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt, säger Ulf Troeng.

Vedeldningsråden kommuniceras ut via en film, en ny webbsida och en enkel broschyr som har tagits fram. Landets samtliga kommuner har erbjuditsatt sprida råden och runt 80 kommuner har nappat hittills. Denna vecka skickas eldningsråd ut till cirka 130 000 vedeldande hushåll runt om i landet. De medverkande kommunerna sprider också råden digitalt i sina sociala kanaler, tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare, och riktar sig främst till hushåll som eldar i lokaleldstäder.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning

 

För mer information kontakta:

Ulf Troeng, handläggare Luftenheten Naturvårdsverket, 010-698 12 91, ulf.t...@naturvardsverket.se

Linda Kaneryd, handläggare Analysavdelningen Energimyndigheten, 016-544 24 15, linda.k...@energimyndigheten.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli....@naturvardsverket.se